Usługi

Przed analizą przedwdrożeniową

Przed rozpoczęciem wdrożenia systemu komputerowego, przed wprowadzeniem zmian w metody i sposoby pracy przedsiębiorstwa każdy właściciel zastanawia się czy mu się to opłaci, czy potrzebuje uzyskać więcej informacji, czy potrzebuje zmienić jakość informacji.

Czytaj więcej: Przed analizą przedwdrożeniową

Analiza przedwdrożeniowa


Wdrożenie musi być poprzedzone przeanalizowaniem potrzeb klienta. Potrzeby te, są określone przez właściciela, ustawodawcę w postaci obligatoryjnych raportów i zestawień oraz przez specyfikę prowadzonej działalności.


W zależności od:

Planowanie wdrożenia cz.1.

Propozycja opisana w analizie przedwdrożeniowej


Po uzgodnieniu treści dokumentu powstałego w wyniku przeprowadzenia analizy przedwdrożeniowej z właścicielem przedsiębiorstwa należy zapoznać z nim wyznaczonego do obsługi wdrożenia pracownika.

Czytaj więcej: Planowanie wdrożenia cz.1.

Planowanie wdrożenia cz.2.

Jak dotąd plan wdrożenia powstał na podstawie:

 • wiedzy właściciela,
 • wiedzy służb obrachunkowych,
 • przepisów prawa,
 • wiedzy wdrożeniowca,
 • wiedzy osoby oddelegowanej do obsługi wdrożenia
 • wiedzy kierowników i dyrektorów poszczególnych działów produkcyjnych.

  Czytaj więcej: Planowanie wdrożenia cz.2.

Szkolenia

W zależności od przyjętej metodologii pracy wdrożeniowej, problemy wynikłe w trakcie szkolenia można rozwiązywać po zakończeniu szkolenia pracowników lub na bieżąco, w trakcie. Zależy to od wielu czynników ale najważniejszy z nich to ten, czy osoba decyzyjna jest skłonna do zajmowania się tą pracą.

Czytaj więcej: Szkolenia

Więcej artykułów…

 1. Zakończenie wdrożenia

Podkategorie

 • Analiza

  Analiza przedwdrożeniowa

 • Planowanie

  Planowanie wdrożenia

 • Realizacja

  Realizacja wdrożenia

 • Zakończenie

  Zakończenie wdrożenia, ocena wdrożenia, sporządzenie dokumentacji - naniesienie poprawek wynikłych w trakcie wdrożenia