Planowanie

Planowanie wdrożenia cz.1.

Propozycja opisana w analizie przedwdrożeniowej


Po uzgodnieniu treści dokumentu powstałego w wyniku przeprowadzenia analizy przedwdrożeniowej z właścicielem przedsiębiorstwa należy zapoznać z nim wyznaczonego do obsługi wdrożenia pracownika.

Czytaj więcej: Planowanie wdrożenia cz.1.

Planowanie wdrożenia cz.2.

Jak dotąd plan wdrożenia powstał na podstawie:

  • wiedzy właściciela,
  • wiedzy służb obrachunkowych,
  • przepisów prawa,
  • wiedzy wdrożeniowca,
  • wiedzy osoby oddelegowanej do obsługi wdrożenia
  • wiedzy kierowników i dyrektorów poszczególnych działów produkcyjnych.

    Czytaj więcej: Planowanie wdrożenia cz.2.