Wdrożenie

Wdrożenie

Według e-słownika języka polskiego wdrożenie to:

1. nauczenie kogoś wykonywania rutynowych czynności;

2. podjęcie jakiegoś działania;

3. rozpoczęcie stosowania czegoś w praktyce;

Wprowadzenie do logiki Alfred Tarski

"Wprowadzenie do logiki" - Alfred Tarski

Fundacja na rzecz Informatyki, Logiki i Matematyki w Warszawie, jako posiadacz praw wydawniczych do polskiego tłumaczenia, nieodpłatnie udostępnia zainteresowanym elektroniczną kopię oryginału pierwszego wydania (ISBN 83-901414-2-60) umieściwszy ją w witrynie Fundacji pod adresem http://tarski.calculemu.org.

Czytaj więcej: Wprowadzenie do logiki Alfred Tarski

Przed analizą przedwdrożeniową

Przed rozpoczęciem wdrożenia systemu komputerowego, przed wprowadzeniem zmian w metody i sposoby pracy przedsiębiorstwa każdy właściciel zastanawia się czy mu się to opłaci, czy potrzebuje uzyskać więcej informacji, czy potrzebuje zmienić jakość informacji.

Czytaj więcej: Przed analizą przedwdrożeniową

Analiza przedwdrożeniowa


Wdrożenie musi być poprzedzone przeanalizowaniem potrzeb klienta. Potrzeby te, są określone przez właściciela, ustawodawcę w postaci obligatoryjnych raportów i zestawień oraz przez specyfikę prowadzonej działalności.


W zależności od:

Planowanie wdrożenia cz.1.

Propozycja opisana w analizie przedwdrożeniowej


Po uzgodnieniu treści dokumentu powstałego w wyniku przeprowadzenia analizy przedwdrożeniowej z właścicielem przedsiębiorstwa należy zapoznać z nim wyznaczonego do obsługi wdrożenia pracownika.

Czytaj więcej: Planowanie wdrożenia cz.1.

Podkategorie

  • Usługi

    Artykuły o usługach wdrożeniowych