Przed rozpoczęciem wdrożenia systemu komputerowego, przed wprowadzeniem zmian w metody i sposoby pracy przedsiębiorstwa każdy właściciel zastanawia się czy mu się to opłaci, czy potrzebuje uzyskać więcej informacji, czy potrzebuje zmienić jakość informacji.


Wdrożenie musi być poprzedzone przeanalizowaniem potrzeb klienta. Potrzeby te, są określone przez właściciela, ustawodawcę w postaci obligatoryjnych raportów i zestawień oraz przez specyfikę prowadzonej działalności.


W zależności od:

Propozycja opisana w analizie przedwdrożeniowej


Po uzgodnieniu treści dokumentu powstałego w wyniku przeprowadzenia analizy przedwdrożeniowej z właścicielem przedsiębiorstwa należy zapoznać z nim wyznaczonego do obsługi wdrożenia pracownika.

Jak dotąd plan wdrożenia powstał na podstawie:

  • wiedzy właściciela,
  • wiedzy służb obrachunkowych,
  • przepisów prawa,
  • wiedzy wdrożeniowca,
  • wiedzy osoby oddelegowanej do obsługi wdrożenia
  • wiedzy kierowników i dyrektorów poszczególnych działów produkcyjnych.

W zależności od przyjętej metodologii pracy wdrożeniowej, problemy wynikłe w trakcie szkolenia można rozwiązywać po zakończeniu szkolenia pracowników lub na bieżąco, w trakcie. Zależy to od wielu czynników ale najważniejszy z nich to ten, czy osoba decyzyjna jest skłonna do zajmowania się tą pracą.

Podkategorie

Analiza przedwdrożeniowa

Planowanie wdrożenia

Realizacja wdrożenia

Zakończenie wdrożenia, ocena wdrożenia, sporządzenie dokumentacji - naniesienie poprawek wynikłych w trakcie wdrożenia