W zależności od przyjętej metodologii pracy wdrożeniowej, problemy wynikłe w trakcie szkolenia można rozwiązywać po zakończeniu szkolenia pracowników lub na bieżąco, w trakcie. Zależy to od wielu czynników ale najważniejszy z nich to ten, czy osoba decyzyjna jest skłonna do zajmowania się tą pracą.