Zakończenie wdrożenia wymaga wielu czynności:

  • Wytworzenie i przekazanie dokumentacji opisującej ostateczne - na dzień zakończenia wdrożenia - zasady pracy, obiegu informacji, obiegu dokumentów.
  • Wytworzenie i przekazanie dokumentacji opisującej czynności wykonywane cyklicznie w dużych odstępach czasu.
  • Wykonanie testu umiejętności pracowników