Warto pomyśleć i pracować pięć minut z dynamitem.

Zamiast dwa tygodnie walić młotem.

Paszczaki i Muminki

Podkategorie

Ruch pomocy rodzinom i opiekunom