Według e-słownika języka polskiego wdrożenie to:

1. nauczenie kogoś wykonywania rutynowych czynności;

2. podjęcie jakiegoś działania;

3. rozpoczęcie stosowania czegoś w praktyce;

"Wprowadzenie do logiki" - Alfred Tarski

Fundacja na rzecz Informatyki, Logiki i Matematyki w Warszawie, jako posiadacz praw wydawniczych do polskiego tłumaczenia, nieodpłatnie udostępnia zainteresowanym elektroniczną kopię oryginału pierwszego wydania (ISBN 83-901414-2-60) umieściwszy ją w witrynie Fundacji pod adresem http://tarski.calculemu.org.

Przed rozpoczęciem wdrożenia systemu komputerowego, przed wprowadzeniem zmian w metody i sposoby pracy przedsiębiorstwa każdy właściciel zastanawia się czy mu się to opłaci, czy potrzebuje uzyskać więcej informacji, czy potrzebuje zmienić jakość informacji.


Wdrożenie musi być poprzedzone przeanalizowaniem potrzeb klienta. Potrzeby te, są określone przez właściciela, ustawodawcę w postaci obligatoryjnych raportów i zestawień oraz przez specyfikę prowadzonej działalności.


W zależności od:

Propozycja opisana w analizie przedwdrożeniowej


Po uzgodnieniu treści dokumentu powstałego w wyniku przeprowadzenia analizy przedwdrożeniowej z właścicielem przedsiębiorstwa należy zapoznać z nim wyznaczonego do obsługi wdrożenia pracownika.

Podkategorie

Artykuły o usługach wdrożeniowych