Żeby nie przepadła ta wiedza, gdyby im się odechciało ją udostępniać.

Kopiowanie plików na serwer FTP przy pomocy skryptu BAT

copy - paste:

Skrypt wygląda następująco:

Plik bat:

ftp -n -A -s:aa.txt 127.0.0.1
exit

Czyli:

ftp - polecenie wsadowe

-n eliminuje auto logowanie

-A logowanie jako użytkownik anonimowy

-s:aa.txt plik z poleceniami ftp

127.0.0.1 adres ip serwera FTP

exit - zamknięcie okna

Plik aa.txt

cd tempora
put zdarzenia.dat
put urlopy.dat
put nadgodz.dat
put opcje.dat
quit

Oczywiście w pliku poleceń może znajdować się również użytkownik i hasło na samej górze w kolejności:

user   - deklaracja zalogowania
nazwa   
hasło

Po rozpoczęci sesji działają normalne polecenia linii komend a oprócz tego polecenia ftp. Najważniejsze są:

PUT: wysyła plik z katalogu w którym znajdowaliśmy się rozpoczynając sesję FTP

GET: pobiera plik do katalogu w którym znajdowaliśmy się rozpoczynając sesję FTP

Pomoc Windows odnośnie tego polecenia: