Ping - jest taka komenda i jest ona często używana. Za pomocą tej komendy można się dowiedzieć czy istnieje połączenie pomiędzy komputerem pingującym a komputerem będącym adresatem pingu.

Jak widać z poniższego opisu wynika, że można się dowiedzieć dużo więcej informacji o połączeniu pomiędzy komputerem pytającym:

[Jesteś?]..............................

a komputerem odpowiadającym

..............................[Jestem]

 

Aby się dowiedzieć jakie można zastosować przełączniki do tego polecenia należy użyć - tak jak w każdej komendzie rodem z Redmond (Microsoft) - przełącznika znak zapytania po znaku slash - czyli po kresce ukośnej pochylonej w prawo, inaczej pisząc pięć po siódmej.

C:\>ping /?

Sposób użycia: ping [-t] [-a] [-n liczba] [-l rozmiar] [-f] [-i TTL] [-v TOS]
               [-r liczba] [-s liczba] [[-j lista_hostów] | [-k lista_hostów]]
               [-w limit_czasu] [-R] [-S adres_źródłowy] [-4] [-6]
               nazwa_obiektu_docelowego
Opcje:

 •     -t               Odpytuje określonego hosta do czasu zatrzymania.
                       Aby przejrzeć statystyki i kontynuować,
                       naciśnij klawisze Ctrl+Break.
                       Aby zakończyć, naciśnij klawisze Ctrl+C.
 •    -a                Tłumaczy adresy na nazwy hostów.
 •    -n liczba         Liczba wysyłanych żądań echa.
 •    -l rozmiar        Rozmiar buforu wysyłania.
 •    -f                Ustawia w pakiecie flagę "Nie fragmentuj" (tylko IPv4).
 •    -i TTL            Czas wygaśnięcia.
 •    -v TOS            Typ usługi (tylko IPv4). To ustawienie zostało
                       zaniechane i nie ma wpływu na wartość pola typu usługi
                       w nagłówku IP.
 •    -r liczba         Rejestruje trasę dla podanej liczby przeskoków (tylko IPv4)
 •    -s liczba         Sygnatura czasowa dla podanej liczby przeskoków (tylko IPv4
 •    -j lista_hostów   Swobodna trasa źródłowa wg listy lista_hostów
                       (tylko IPv4).
 •    -k lista_hostów   Ściśle określona trasa źródłowa wg listy lista_hostów
                       (tylko IPv4).
 •    -w limit_czasu    Limit czasu oczekiwania na odpowiedź (w  milisekundach).
 •    -R                Powoduje użycie nagłówka routingu w celu dodatkowego
                       testowania trasy wstecznej (tylko IPv6).
 •    -S adres_źródłowy Adres źródłowy do użycia.
 •    -4                Wymusza używanie IPv4.
 •    -6                Wymusza używanie IPv6.