Personel DAMS świadczy usługi pomocy doraźnej.

W sytuacji gdy występuje problem z konfiguracją programu lub użytkownik nie wie jak rozwiązać powstały problem, czy w innej sytuacji gdy porada przez telefon nie odnosi pożądanego skutku... A system operacyjny działa, komputer działa, połączenie internetowe działa... W takiej sytuacji użytkownik może pobrać oprogramowanie klienckie TeamViewer i udostępnić konsolę swojego komputera personelowi DAMS.


Procedura doraźnej pomocy, kolejność działań:

  1. poinformować personel DAMS o chęci skorzystania z pomocy doraźnej: formularz kontaktowy, e-mail, telefon, Skype, GG, Utox, Hangouts
  2. poinformować personel DAMS o tym co jest celem pomocy, stan docelowy - nie metoda.
  3. pobrać program QuickSupport (Szybka Pomoc) udostępniony tutaj
  4. ustalić termin wykonania usługi - datę, godzinę

...Kontynuacja

  1. skomunikować się za pomocą łączności natychmiastowej z personelem DAMS: telefon, Skype, GG, Utox, Hangouts
  2. uruchomić program QuickSupport (Szybka Pomoc)
  3. podać personelowi DAMS informacje o nazwie komputera, potwierdzić wyświetlone w programie QuickSupport, zezwolić na połączenie
  4. po połączeniu komputerów współpracować w dziele osiągnięcia celu