Oprogramowanie autorstwa TeamViewer używamy w DAMS niemal od początku. Służy ono do zdalnej pracy na odległym komputerze. Istnieje wiele rozwiązań programowych służących do tego celu ale jak na razie TeamViewer jest najpopularniejszym - jeśli nie jedynym - systemem do pracy ad hoc.

Pomysł na "przebicie się" przez osłony, mury ogniowe i inne zabezpieczenia jest genialny w swej prostocie.

Inne rozwiązania z tej dziedziny zakładają niepoczytalność użytkownika i jego niezdolność do świadomego zaakceptowania ingerencji w zasoby własnego komputera. Te inne rozwiązania wymagają "skonfigurowania przepuszczenia" przez programową ochronę nadchodzącego połączenia. Wymagają wiedzy z dziedziny informatyki od użytkowników na obu końcach łącza, co w przypadku przynajmniej jednej strony tej współpracy jest bez sensu bo gdyby użytkownik wymagający pomocy miał wystarczającą wiedzę to w większości przypadków nie potrzebowałby pomocy "ad hoc".

Inne funkcjonalności modułów TeamViewer nie są tak błyskotliwe, oprogramowanie pozwala na wspólną pracę użytkowników, umożliwia przeprowadzenie interaktywnych szkoleń, zarządzanie systemami operacyjnymi rozproszonej sieci komputerów i wiele innych prac związanych z administrowaniem IT.

Z tym, że użytkownik ma nieustającą władzę nad dostępem do własnego komputera. W dowolnym momencie może wyjąć kabel sieciowy z gniazdka wyłączyć a nawet odinstalować program TeamViewer. Później może podłączyć wszystko ponownie, zainstalować ten sam program i łączyć się z kimś innym.

Link - informacje o firmie TeamViewer

Program do pomocy zdalnej  Pomoc zdalna

 TeamViewer umożliwia zdalną pomoc!