http://pomocnikplatnika.pl/viewtopic.php?pid=8226#p8226

1.    Uruchamiamy program Płatnik i logujemy się jako ADMINISTRATOR a następnie z górnego menu wybieramy kolejno Administracja -> Ustawienia bazy danych.

2.    Na początku należy stworzyć tymczasową bazę Access, do której przeniesiemy jednego z płatników z wybranej bazy Access. Klikamy na przycisk Zmień bazę danych.

3.    W nowym oknie wybieramy Utwórz nową bazę danych i klikamy na przycisk Dalej.

4.    W następnym etapie kreatora podajemy nazwę nowej bazy, jej lokalizację oraz hasło do niej. Klikamy na przycisk Utwórz.

5.    Po utworzeniu nowej bazy zostanie uruchomiony kreator nowego płatnika. Klikamy na przycisk Anuluj.

Ad-pkt-5). Archiwizacja do "pustej bazy"


Trzeba utworzyć jakiegokolwiek płatnika bo program się wywala podczas przekopiowywania danych z komunikatem:

"Wystąpił błąd krytyczny [...] pole jest zbyt małe, [...] mniejszą ilość danych"

Utworzyłem nazwę płatnika (nazwa była o jedną literę dłuższa od tego co zamierzałem przekopiować) za pomocą kreatora i udało się zgodnie z kolejnymi punktami wykonać przepisanie danych.

 

6.    Po wyłączeniu Kreatora tworzenia nowego płatnika w Rejestrze płatników wybieramy z górnego menu Narzędzia a następnie Zmień bazę danych. W nowym oknie zaznaczamy pozycję Wskaż istniejącą bazę danych i klikamy na przycisk Dalej.

7.    W następnym etapie wybieramy typ bazy, z którą chcemy się połączyć. Zaznaczamy pozycję i klikamy na przycisk Dalej.

8.    Teraz wskazujemy plik z bazą, z której chcemy wyeksportować jednego z płatników i podajemy do niej hasło (no chyba, że jest to baza sql). Klikamy na przycisk Połącz.

9.    Teraz należy z górnego menu wybrać kolejno Płatnik -> Rejestr płatników (F8). Z listy płatników zaznaczamy tego płatnika, którego chcemy wyeksportować. Następnie wybieramy z górnego menu kolejno Narzędzia -> Archiwizuj. Jeśli pojawi się okno z komunikatem „Brak skonfigurowanego archiwum” to klikamy na przycisk OK.

10.    W pierwszym kroku kreatora wybieramy pozycję "do zewnętrznej bazy danych" i klikamy Dalej.

11.    W kolejnym etapie wskazujemy lokalizację bazy 'tymczasowej', do której przeniesiemy wybranego płatnika. Wpisujemy hasło do tej bazy i klikamy na przycisk Dalej.

12.    W tym momencie ujrzymy okno informujące o przebiegu eksportu danych płatnika a następnie pojawi się komunikat o pomyślnie przeprowadzonej archiwizacji. Klikamy na Zakończ.

Teraz bazę tymczasową z wydzielonym płatnikiem wrzucamy na jakiś nośnik i przenosimy bazę na komputer z bazą, do której chcemy dodać wydzielonego płatnika.

Teraz w Płatniku wchodzimy do Rejestru płatników i z górnego paska wybieramy Narzędzia -> Odtwórz z archiwum no i wskazujemy tę bazę z tym jednym płatnikiem.