"Wprowadzenie do logiki" - Alfred Tarski

Fundacja na rzecz Informatyki, Logiki i Matematyki w Warszawie, jako posiadacz praw wydawniczych do polskiego tłumaczenia, nieodpłatnie udostępnia zainteresowanym elektroniczną kopię oryginału pierwszego wydania (ISBN 83-901414-2-60) umieściwszy ją w witrynie Fundacji pod adresem http://tarski.calculemu.org.

Dopuszcza się kopiowanie na użytek indywidualny i na serwerach udostępniających książkę w Sieci pod warunkiem zamieszczenia informacji: „Dzieło skopiowane za zgodą Wydawcy na podstawie
elektronicznego oryginału zamieszczonego pod adresem: http://tarski.calculemus.org”.
Dopuszczalne jest również przekazywanie kopii na zewnętrznych nośnikach pamięci. Rozpowszechniany może być wyłącznie plik PDF w postaci oryginalnej, bez dokonywania w nim jakichkolwiek zmian.
Przekazanie przez użytkownika kopii elektronicznej lub jej wydruku innemu użytkownikowi jest dopuszczalne tylko nieodpłatnie.