Przed rozpoczęciem wdrożenia systemu komputerowego, przed wprowadzeniem zmian w metody i sposoby pracy przedsiębiorstwa każdy właściciel zastanawia się czy mu się to opłaci, czy potrzebuje uzyskać więcej informacji, czy potrzebuje zmienić jakość informacji.

Z jednej strony argumentem "za" jest wzrost konkurencyjności, przyśpieszenie wykonania czynności niezbędnych ale nie wiodących do bezpośredniego zarobku.

Z drugiej strony zmiana na nowy system komputerowy, konieczność zdefiniowania nowego obiegu dokumentów, zdefiniowania obiegu informacji, być może zatrudnienie dodatkowej osoby do obsłużenia wszystkich zadań podwyższa koszty prowadzenia działalności co może być argumentem "przeciw".

Na dodatek - w okresie dzikiego kapitalizmu - wykształcił się wzorzec handlowca, który powie, napisze wszystko, byleby sprzedać swój produkt. Szybkogębe, rzutkie, energiczne osobniki po wpadnięciu w trans zachwalania, bełkocą, wyrzucając z otworu poniżej nosa dźwięki z szybkością karabinu maszynowego.

Człowiek dostawszy się pod zmasowany ogień niezrozumiałych słów, liczb w tabelkach - o nieznanym pochodzeniu, zaplątany w sieć kolorowych wykresów, boleśnie uwierany przez słupki i przygnieciony tortami świadczącymi o słuszności wypowiadanych słów po prostu nie ma siły i przestaje myśleć podpisuje z uśmiechem na ustach umowy, byleby tylko wydostać z wrogiego terenu.