Jak dotąd plan wdrożenia powstał na podstawie:

  • wiedzy właściciela,
  • wiedzy służb obrachunkowych,
  • przepisów prawa,
  • wiedzy wdrożeniowca,
  • wiedzy osoby oddelegowanej do obsługi wdrożenia
  • wiedzy kierowników i dyrektorów poszczególnych działów produkcyjnych.

Został wykonany test w warunkach zbliżonych do stanu docelowego, czyli osoba oddelegowana dowiedziała się w jaki sposób, dlaczego i po co są rejestrowane konkretne dane na poszczególnych stanowiskach oraz zna obieg informacji przyjęte zasady rejestracji informacji, rejestrowania i tworzenia dokumentów.


Teraz plan wdrożenia zostanie "obity" o pracowników, którzy docelowo mają korzystać z wdrażanego systemu. Może się zdarzyć, że któryś punkt planu jest niewykonalny albo informacje pochodzące z któregoś procesu są zbędne, bo na przykład mogą być wytworzone poprzez kompilację istniejących danych.

Podczas szkolenia pracowników następuje kolejna - trzecia - korekta planu wdrożenia. Ta korekta nie może być dowolna, właściciel i osoba oddelegowana zdefiniowały potrzeby więc rozwiązanie ewentualnego problemu nie może polegać tylko na wprowadzeniu zmian do planu. W pierwszej kolejności - na tym etapie - trzeba rozważyć inne sposoby rozwiązania problemu. Szkolenie pracowników musi się zakończyć raportem o napotkanych problemach, propozycjami ich rozwiązania i zapisem do planu wdrożenia metody rozwiązania problemu.