Nadrzędna kategoria: Usługi Kategoria: Planowanie Sławek Pietrasiewicz Odsłony: 3623

Propozycja opisana w analizie przedwdrożeniowej


Po uzgodnieniu treści dokumentu powstałego w wyniku przeprowadzenia analizy przedwdrożeniowej z właścicielem przedsiębiorstwa należy zapoznać z nim wyznaczonego do obsługi wdrożenia pracownika.

Najczęściej właściciel nie zna się na wszystkim i deleguje do tej pracy osobę rozważną, inteligentną, zdolną do negocjacji z każdym pracownikiem przedsiębiorstwa. Taka osoba często stoi wysoko w strukturze decyzyjnej firmy, potrafi przekonać właściciela i dogadać się z głównym księgowym, handlowcem, majstrem - no z każdym.

Wdrożeniowiec w asyście oddelegowanej osoby przeprowadza wywiad z pracownikami pracującymi na kluczowych stanowiskach kierowniczych. Wszak nikt nie jest wszechwiedzący. Dokument wytworzony w procesie analizy przedwdrożeniowej zostaje skorygowany wiedzą pracowników.


Krok po kroku "propozycja" zmienia się w "plan".


Na tym etapie do poszczególnych zadań zostają przypisani konkretni pracownicy, tworzony jest wzorzec-szkielet planu urlopów oraz opisywane jest działanie na wypadek choroby. Określa się wartości-progi obecności pozwalających funkcjonować przedsiębiorstwu oraz opisuje działania na wypadek przekroczenia poniżej tych progów.

Po konsultacjach z pracownikami powstaje plan wdrożenia, zadania i obowiązki są przypisane do stanowisk i personalnie

Wdrożeniowiec konfiguruje system informatyczny, opracowuje szkolenia dla poszczególnych stanowisk, rozpoczyna szkolenie z wyznaczonym do obsługi wdrożenia pracownikiem, uczy go roli administratora systemu a co za tym idzie uczy go wykonania pracy na każdym stanowisku. W ten sposób co najmniej jedna osoba w firmie będzie wiedziała wszystko o konfiguracji i metodach pracy.

Podczas tego szkolenia wykonywana jest druga korekta planu wdrożenia. Powstaje dokument plan wdrożenia z opisem zadań i obowiązków jakie istnieją z punktu widzenia zarządu.