W zależności od przyjętej metodologii pracy wdrożeniowej, problemy wynikłe w trakcie szkolenia można rozwiązywać po zakończeniu szkolenia pracowników lub na bieżąco, w trakcie. Zależy to od wielu czynników ale najważniejszy z nich to ten, czy osoba decyzyjna jest skłonna do zajmowania się tą pracą.

Pracownicy powinni być szkoleni w wykonywaniu swoich zadań i obowiązków, zgodnie z opisem zawartym w planie wdrożenia. Z ich punktu widzenia plan wdrożenia powinien być elementem instrukcji pracy, umowy o pracę, istotną częścią systemu wynagrodzeń.

Szkolenia pracowników powinny zakończyć się egzaminem oraz stwierdzeniem ich zdolności lub nie do wykonywania nowej pracy. Całość dokumentacji wytworzonej w dotychczasowym procesie wdrożenia powinna zostać przekazana zarządowi firmy.

Tak to jest ten moment gdy należy zażądać kolejnej zapłaty.

Pierwsza zapłata była po ukończeniu analizy przedwdrożeniowej i przekazaniu wytworzonego dokumentu. Kolejne faktury należy wystawiać z końcem miesiąca obrachunkowego według rozliczenia wykonanych prac lub po ukończeniu istotnych etapów wdrożenia - umowę wdrożeniową należy spisać wcześniej i jasno określić definicje poszczególnych sformułowań oraz określić warunki zakończenia pracy, warunki gwarancji, opieki powdrożeniowej, zapłaty.