Wdrożenie

Według e-słownika języka polskiego wdrożenie to:

1. nauczenie kogoś wykonywania rutynowych czynności;

2. podjęcie jakiegoś działania;

3. rozpoczęcie stosowania czegoś w praktyce;